Ürünler

VOLTRAN

Voltran içerisinde aktif olarak bulundurduğu organik maddeler ile toprağın fiziksel özelliklerini düzenler. Toprağın su tutma kapasitesini artırır. Toprağın havalanma kapasiteni artırır. Yüksek organik madde içeriğinden dolayı toprağın kolay ısınmasını sağlarken kaymak tabakası ve toprağın çatlamasını önler. Toprak erozyonunu önler. Toprağın kimyasal yapısının düzenlemesinde büyük etkisi vardır. Toprakta tuzluluğun azalmasına yardımcı olur. Toprak ph’ını dengeler. Toprakta bitkinin kök gelişimini teşvik eder. Yüksek organik madde içeriği ile topraktaki mikrobiyolojik aktiviteyi artırır.

Garanti Edilen İçerikler W/W
Organik Madde 45
Azot 2
Suda Çözünebilir Potasyum (K2O) 7
PH 5

 

Ambalaj Tipleri :  1 Lt – 5 Lt – 20 Lt