Ürünler

Sempatik F1 (Argeto)

Yetiștirme: Sera. Bahar, güz ve geç güz.
Bitki: Sırık kokteyl domates, çok güçlü ve düșük
sıcaklıkta iyi performans.
Meyve: Yuvarlak, açık kaliks yapısı, parlak kırmızı,
sert, raf ömrü uzun, salkım yapısı çok zarif ve
90 - 100 Gr.
Dayanım: V, F 1-2, ToMV ve N.