Ürünler

MUZAFFER F1 (ARGETO)

Yetiștirme: Açık tarla, alçak tünel ve sera. Bahar ve güz sezonu yetiștiriciliğine uygun.
Bitki: Çok erkenci, boğum arası kısa, sürekli, çok güçlü ve çok verimli.
Meyve: Parlak yeșil, silindirik, raf ömrü uzun, tașımaya dayanıklı, yüksek kalitede ve 18 - 20 cm.
Dayanım: CMV, ZYMV ve PM.