Ürünler

Elvan F1 ( Argeto)

Yetiștirme: Sera ve açık saha yetiștiriciliğine
uygun.
Bitki: California Wonder tipi, güçlü, boğum arası
kısa ve verimli.
Meyve: Tatlı, yeșilden sarıya dönen renk, kalın etli,
3-4 loblu ve 12 x 11 cm.
Dayanım: L4 ve TSWV.