Ürünler

Damlacık F1 (Argeto)

Yetiștirme: Sera ve açık saha yetiștiriciliğine
uygun.
Bitki: California Wonder tipi, erkenci, güçlü, boğum
arası kısa ve çok verimli.
Meyve: Tatlı, yeșil meyve, olgun meyve rengi
kırmızı, kalın etli, 3-4 loblu ve 10 x 8 cm.
Dayanım: L4 ve TSWV.