Ürünler

CALIPOS F1

CALIPOS F1

  • Ana sezon hibrit tatlı mısır çeşididir.
  • Bitki yapısı kuvvetli ve yatmaya dayanıklıdır. 
  • Koçanları 20- 22 cm uzunluğunda, koçan çapında 16 civarında dane bulunur.
  • Bitki normal şartlarda tek, iyi bakım şartlarında ise çift koçanlıdır.
  • Uç doldurması iyidir.
  • Şoklama, konservelik, çerezlik ve taze tüketim için uygundur.