Ürünler

BALŞEKER F1 (ARGETO)

Yetiștirme: Sera ve açık tarla yetiștiriciliğine
uygun.
Bitki: Ananas tipi, meyve kapaması iyi, güçlü ve
çok verimli.
Meyve: Mükemmel ağ yapısı, söbü-oval meyve
șekli, meyve et rengi turuncumsu krem, șeker
oranı mükemmel, raf ömrü uzun, yüksek kalitede
ve 3 - 4 Kg.
Dayanım: PM, DM ve F 0-1-2.