Ürünler

ANDROMEDA SUGAR

Bitki ve meyvelerde Brix oranını arttırır. Aynı zamanda stress ve su kıtlığı nedenli negatif etkilere karşı bitkiye direnç sağlamaktadır.