Ürünler

ADİL F1 (ARGETO)

Yetiştirme: Bahar ve güz sezonu, açık tarla
yetiștiriciliğine uygun.
Bitki: Partenokarpik, tüm çiçekler diși, yan dallı,
boğum arası kısa, çok güçlü ve çok verimli.
Meyve: Yeșil, gevrek, oluklu, raf ömrü uzun,
yüksek kalitede, gösterişli ve 17 - 19 cm.
Dayanım: CMV, CVYV, PM ve DM.